TRENINGSTILBUD HØST 2021

TRENINGSTILBUD HØST 2021 (OPPSTART BREDDE Uke 36, 6.-10. SEPTEMBER) SISTE TRENINGS UKE 2021 UKE 49, 6.-10 DESEMBER. JULEOPPVISNING LØRDAG OG SØNDAG 11.-12. DESEMBER BÆRUM IDRETTSPARK (informasjon kommer).

Trykk partinavn i nedtrekk Kurs Beskrivelse og Treningstilbud for mer informasjon.

Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.

Rytmisk Gymnastikk, Stabekk Show Team og alle partier Turn og RG for Paragymnaster får egen beskjed om oppstart.

INGEN TRENING BREDDE NÅR SKOLEN HAR FERIE: HØSTFERIE uke 40, 4.-8. OKTOBER 2021 OG ANDRE DAGER SKOLENE ER STENGT.

  • BIP = Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD
  • BS = Bryn skole, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
  • LØ = Løkeberg skole, Bærumsveien 340, 1344 Haslum
  • EI = Eikeli skole, Nadderudveien 110, 1362 Hosle
  • LY = Lysaker skole, Gamle Drammensvei 7, 1369 Stabekk
  • ST = Industriveien 18-20, Sandvika
  • LV = Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum
  • SS = Steinerskolen, Grav Gårds vei 5, 1358 Jar

RG Leir HØSTFERIE 4.-8. OKTOBER 09:00-16:00 300,-/dag medlemmer 500,-/ dag IKKE medlemmer. Bindende påmelding. Påmelding gjennom Spond eller betale direkte til 5083.06.22249 og tilføres navn på gymnasten og fødselsår. Påmelding til nedelina1975@gmail.com

DAGSTEDTIDPARTINAVNPRIS
MandagBS17:10-18:00Barneturn 4-5 år 1.800,-
BS18:00-18:50Akrobatisk Turn 1-2 klasse 1.800,-
BS19:00-19:50Akrobatisk Turn 3-4 klasse 1.800,-
LY17:00-17:50Foreldre & Barn 1-3 år 1.700,-
LY18:00-18:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse 1.800,-
LY19:00-19:50Akrobatisk Turn 3.-4. klasse 1.800,-
17:00-18:30 Stabekk Show Team Rekrutt3.500,-
18:30-20:30Stabekk Show Team Elite4.000,-
16:00-18:30RG MiniRekrutt6.000,-
16:00-18:30RG Nasjonal Rekrutt6.000,-
16:00-18:30RG Internasjonal Rekrutt7.000,-
16:00-18:30RG Internasjonal Junior7.000,-
16:00-18:30RG Nasjonal Junior6.500,-
Tirsdag17:00-17:50Foreldre & Barn 1.700,-
18:00-18:50Barneturn 4-5 år 1.800,-
16:00-18:00RG MiniRekrutt
16:00-18:00RG Rekrutt
16:00-18:00RG Junior
16:00-17:30RG Basic MiniRekrutt 2012-20142.750,-
16:00-18:00RG SO Elite(Funksj.hemmede)4.000,-
17:00-18:00RG SO Mini (Funksj.hemmede)3.500,-
Onsdag17:00-17:50Akro. Turn 1-2 klasse – Stor gymsal 1.800,-
18:00-19:15Teen Jump 3-4 klasse – Stor gymsal 2.000,-
19:15-20:30Teen Jump 5-7 klasse – Stor gymsal 2.000,-
EI17:10-18:00Barneturn 4-5 år 1.800,-
EI18:00-18:50Akrobatisk Turn 1-2 klasse 1.800,-
EI19:00-19:50Akrobatisk Turn 3-4 klasse 1.800,-
Torsdag 17:00-17:50Foreldre & Barn 1-3 år-lille gymsal1.700,-
18:00-18:50Barneturn 4-5 år-lille gymsal1.800,-
17:00-17:50
18:00-18:50
19:00-19:50
17:00-18:30Stabekk Show Team Rekrutt 
18:30-20:30Stabekk Show Team Elite
17:00-18:30RG SO Mini (Funksj.hemmede)
17:00-19:00RG SO Elite (Funksj.hemmede)
LV17:10-18:00Barneturn 4-5 år 1.800,-
LV18:00-18:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse 1.800,-
LV19:00-19:50Akrobatisk Turn 3.-5. klasse 1.800,-
17:00-18:30RG Basic MiniRekrutt 2012-2015
17:00-20:00RG Internasjonal klasser Rekrutt og Junior
SS17:00-17:50Barneturn 4-5 år1.800,-
SS18:00-18:50 Akrobatisk Turn 1.-2. klasse  1.800.-
SS19:00-19:50 Akrobatisk Turn 3.-5. klasse  1.800,-
Fredag16:00-19:00RG MiniRekrutt
16:00-19:00RG Rekrutt
16:00-19:00RG Junior
Lørdag15:00-18:00

Bærum Idrettspark stengt følgende datoer HØST 2021: