TRENINGSTILBUD HØST 2022

TRENINGSTILBUD HØST 2022 OPPSTART BREDDE: Uke 35, 29.AUGUST-2.SEPTEMBER 2022. SISTE TRENINGS UKE 2022 UKE 49 5.-9. DESEMBER. JULEOPPVISNING LØRDAG 10. DESEMBER, BÆRUM IDRETTSPARK.

Trykk partinavn i nedtrekk Kurs Beskrivelse og Treningstilbud for mer informasjon.

Stabekk TF har støtteordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.

Rytmisk Gymnastikk, Stabekk Show Team og alle partier for Paragymnaster får egen beskjed om oppstart.

INGEN TRENING BREDDE NÅR SKOLEN HAR FERIE: HØSTFERIE UKE 40 3.-7. OKTOBEROG ANDRE DAGER SKOLENE ER STENGT.

  • BIP = Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD
  • BS = Bryn skole, Bryn skolevei 7, 1348 Rykkinn
  • LØ = Løkeberg skole, Bærumsveien 340, 1344 Haslum
  • EI = Eikeli skole, Nadderudveien 110, 1362 Hosle
  • LY = Lysaker skole, Gamle Drammensvei 7, 1369 Stabekk
  • LV = Levre skole, Brynsveien 88F, 1346 Gjettum
  • SS = Steinerskolen, Grav Gårds vei 5, 1358 Jar
  • JS = Jar skole, Storengveien 2/4, 1358 Jar
  • BL = Blommenholm skole, Halvorsensvei 2, 1365 Blommenholm
  • OK = Oksenøya skole Idrettshall, Forneburingen 300, 1364 Fornebu

DAGSTEDTIDPARTINAVNPRIS
MandagBS17:10-18:00Barneturn 4-5 år
 
1.800,-
BS18:00-18:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse 
1.800,-
JS17:00-17:50Akrobatisk Turn 3.-5. klasse 
1.800,-
LV 17:10-17:50Barneturn 4-5 år
 
1.800,-
LV 18:00-18:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse
1.800,-
LV 19:00-19:50Akrobatisk Turn 3.-5. klasse
1.800,-
OK 17:00-20:00Stabekk Show Team Rekrutt og Elite: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/6.000,-
BIP16:00-19:00RG MiniRekrutt
BIP16:00-19:00RG Nasjonal Rekrutt
6.000,-
BIP16:00-19:30RG Internasjonal Rekrutt
BIP16:00-19:30RG Internasjonal Junior og Senior
BIP16:00-19:30RG Nasjonal Junior og Senior
BIP17:00-19:00RG SO Mini (Paragymnaster)
Tirsdag17:00-17:50Foreldre & Barn
 
1.700,-
18:00-18:50Akro. Turn 1.-2. klasse 
1.800,-
OK17:00-21:00Stabekk Show Team Rekrutt og Elite: lukket parti-se informasjon: https://www.stabekkturn.no/teen-jump-oppv-tropp/treningstilbud-og-informasjon/
BIP16:00-18:00RG MiniRekrutt
BIP 16:00-18:00RG Rekrutt Nasjonal
BIP 16:00-20:00 RG Rekrutt Internasjonal
BIP 16:00-20:00RG Junior og Senior Nasjonal
BIP 16:00-20:00RG Junior og Senior Internasjonal
BIP 16:00-20:00 RG SO Elite(Paragymnaster)
BIP 17:00-19:00RG SO Mini (Paragymnaster)
Onsdag17:00-17:50Barneturn 4-5 år
1.800,-
18:15-19:30Akrobatisk Turn 1.-2. klasse1.800,-
19:30-21:00Akrobatisk Turn 3.-4. klasse1.800,-
EI17:10-18:00Barneturn 4-5 år 
1.800,-
EI18:00-18:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse
1.800,-
EI19:00-19:50Akrobatisk Turn 3.-5. klasse 
1.800,-
SS17:00-21:00 MiniRekrutt
Ballett/Dans undervisning RG INTERNASJONAL KLASSER
Torsdag 17:00-17:50Foreldre & Barn 1-3 år-lille gymsal
1.700,-
18:00-18:50Barneturn 4-5 år-lille gymsal
1.800,-
17:00-17:50Akrobatisk Turn 1.-2. klasse
1.800,-
18:00-18:50Akrobatisk Turn 3.-4. klasse-Stor gymsal1.800,-
19:00-19:50 Akrobatisk Turn 5.-7. klasse – Stor gymsal
BL17:00-17:50Barneturn 4-5 år
BL18:00-18:50 Akrobatisk Turn 1.-2. klasse
BIP eller SS (17-21))16:00-18:30RG Internasjonal Rekrutt, Junior og Senior
BIP eller SS (17-21)16:00-18:30RG SO Elite (Paragymnaster)
BIP eller SS (17-21)17:00-18:30RG SO Mini (Paragymnaster)
FredagBIP16:00-19:00RG MiniRekrutt
BIP16:00-19:00RG Rekrutt
BIP16:00-19:00RG Junior og Senior Nasjonal og Internasjonal
BIP16:00-19:00RG SO Elite (Paragymnaster)

Bærum Idrettspark stengt følgende datoer HØST 2022: