Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Vår 2021 4. januar – 18. juni 2021.
Priser inkludere IKKE  RG Leir.

RG Rekrutt Internasjonal  = 7.000,-

RG Rekrutt Nasjonal  = 6.000,-

RG Junior Internasjonal = 7.000,-

RG Junior Nasjonal = 6.500,-

RG MiniRekrutt 2011 = 6.000,-

RG Basic MiniRekrutter 2012-2014 = 2.750,-

RG SO Elite = 4.000,-

RG SO Mini = 3.500,-

Påmelding til partiene (se Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk)

Medlemsavgift 300,- for 2021 i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.

STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt. Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.