Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Vår 2021 4. januar – 18. juni 2021.
Priser inkludere IKKE  RG Leir.

RG Rekrutt Internasjonal  = 7.500,-  (inkludert Ballett 8.160,-)

RG Rekrutt Nasjonal  = 6.000,- (inkludert Ballett 6.660,-)

RG Junior Internasjonal = 7.500,- (inkludert Ballett 8.160,-)

RG Junior Nasjonal = 6.000,- (inkludert Ballett 6.660,-)

RG MiniRekrutt 2011 = 5.500,- (inkludert Ballett 6.160,-)

RG Basic MiniRekrutter 2012-2015 = 2.750,-

RG SO Elite = 4.000,- (inkludert Ballett 4.660,-)

RG SO Mini 1 = 3.500,- (inkludert Ballett 4.160,-)

RG SO Mini A = 3.000,-

Påmelding til partiene (se Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk)

Medlemsavgift 300,- for 2021 i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.

STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt. Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.