Priser/Treningsavgift

PRISER TRENING STF RG Vår 2022 3. januar – 17. juni 2022.
Priser inkludere IKKE  RG Leir.

Faktura sendes ut fra Spond i 2 deler. 1/2 parten treningsavgift betales i januar, andre del i mars. Påmelding parti er bindende og begge faktura må betales enten gymnastene fortsette eller ikke i gruppen.

RG Rekrutt Internasjonal  = 8.800,-

RG Rekrutt Nasjonal 11 år  = 6.600,-

RG Rekrutt Nasjonal 12 år = 8.800,-

RG Junior Internasjonal = 8.800,-

RG Junior Nasjonal Div. A= 8.800,-

RG Junior Nasjonal Div. B = 6.600,-

RG MiniRekrutt = 5.400,-

RG SO Elite = 2.000,- frem til 1. mars 2022 (øking av treningstider etter 1. mars)

RG SO Mini  = 4.000,-

Påmelding til partiene (se Treningstilbud Rytmisk Gymnastikk)

Medlemsavgift 300,- for 2022 i tillegg til treningsavgift. Medlemsavgift dekke medlemskap i NGTF, OAGTK og forsikring av gymnastene.

STF har mulighet til å støtte gymnaster som er økonomisk vanskelig stilt. Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen.
E-post sendes til brendagarbin@hotmail.com.