RG Brosjyre med informasjon – oppdatert 20.01.2022

INFORMASJON:                                                                                              

STF har hatt tilbud innen RG siden 2008. RG er ca. 8% av Stabekk Turnforening medlemsmasse. Vårt største tilbud er innen Bredde – gymnastikk og turn for barn. I 2022 var vi 476 medlemmer (25 i RG) med treningstilbud i 7 gymsaler på barneskoler i Bærum og 2 Idrettshaller (Bærum Idrettspark og Levre Idrettshall). Stabekk har også konkurranse tilbud i Oppvisningstropp og tilbud for Paragymnaster.

Kontakt informasjon Daglig Leder STF: Brenda Garbin 92472727 brendagarbin@hotmail.com

Styreleder STF: Thomas Bekkevar 90575065 thomas@bekkevar.no

RG KOMITEEN – STABEKK TURNFORENING

RG Komiteen skal bestå av en foreldrerepresentant fra hver RG-gruppe og Hovedtrener RG. Per dags dato er dette følgende: Mini Rekrutt, Rekrutt, Junior og Special Olympics. Komiteen medlemmer er binde ledd mellom foreldre og Hovedtrener. RG Komiteen velges av Hovedtrener RG og Daglig Leder. Valg må godkjennes av Styret.

Hoved oppgave av RG Komiteen er å være en støtte apparat for Hovedtrener, delegere oppgave mellom alle RG-foreldre og har ansvar for at oppgavene bli gjennomført. RG komiteen har ingen styrings eller bestemmelses rett. Hovedtrener RG sin rolle er som veileder og informasjons givende. Ny RG Komiteen opprettes mars 2022.

RG Komiteen bestå av følgende foreldre per d.d.:

Leder – Neda Nedelcheva nedelina1975@gmail.com

 • Innkalling til møter
 • Informere om komitéens arbeid på foreldremøter
 • Påse at det arrangeres to sosiale sammenkomster for gymnaster og deres foreldre, en på høsten og en på våren.

Nestleder – Svetlana Akhmetova  lana.tova@gmail.com 97572127 og Nicole Hadaway nicolesh1@hotmail.com 41569520

 • Overta oppgavene til leder under lederens fravær. Bistå leder ellers ved behov.
 • Organisere reise/opphold til konkurranser hvor nødvendig i samarbeid med Daglig Leder.
 • Bestille drakter, utstyr og defileringsdresser til RG-gruppene i samråd med hovedtrener

Sekretær – Irina Antonova  irinaia@hotmail.com 40048267

 • Skrive referat fra møte og sende det ut til RG-komitéen, Daglig Leder og legge på Facebook siden.
 • Utarbeide årsrapport for RG-gruppene. Rapporten skrives på slutten av året og leveres styret. Denne blir en del av Årsberetningen for hele Stabekk TF. Årsberetningen for resten av klubben skrives av daglig leder.
 • Utarbeide rapport til Viken og Oslo Turnkrets ( VOGTK) etter at kretskonkurransen er avholdt.
 • Sende søknader til lokale forretninger/bedrifter med forespørsel om støtte til diverse arrangementer, herunder gratis matvarer til konkurranser/juleoppvisning, lodd, premier, reiser osv.
 • Administrere SPOND i samarbeid med DL og HT
 • Administrere SPOND lotteri til alle konkurranse partier

Dugnadsansvarlig – Caroline Weissenböck cweissenbock@gmail.com 98261431 Nina Vintereidet vintereidet@gmail.com 97667113

Sette opp dugnad lister til støvsuging av tepper på BIP

 • Organisere kakesalg og andre eksterne inntektsskapende aktiviteter
 • Dugnad – Bambusa sokker er lettsolgt og ok kvalitet produkter.

Arrangement ansvarlig – Caroline og Svetlana

 • Utarbeide i samarbeid med daglig leder og hovedtrener arbeidsfordelingsoversikt i forbindelse med juleoppvisning og kretskonkurransen.
 • Utarbeide plan til sommer/vinger/høst treninger med inviterte trenere                                                                                                         

ProfileringsansvarligCaroline og Svetlana

 • Administrere innhold knytet til RG på Stabekk TF sin offentlige Facebook-side
 • Kontakte Budstikka og Bæringen for å promotere arrangementer
 • Oppfordre foreldre til å bruke Grasrotandelen til STF

REGLER FOR GYMNASTER SOM TRENER RG I STABEKK TURNFORENING:

 • Ytre klær/sko skal oppbevares i garderobene.
 • Hår skal være oppsatt/i hestehale og holdt tilbake fra ansikt med spenner.
 • Gymnastene skal møte opp til treningstid presis.
 • Vann er eneste drikke som er lov å ha i hallen. INGEN MAT.
 • Påmelding konkurranser/leir/samling er bindende. Hovedtrener RG melde på gymnaster til konkurranse. Det sendes en samlet påmelding og startkontingent betales av STF før konkurransen. Gymnastene som er påmeldt konkurranse, dele reise/opphold utgifter til trener som er med. Faktura sendes i etterkant av konkurranse til foreldre etter slutt oppgjør er ferdig. FORELDRE HAR ANSVAR FOR BESTILLING AV FLYBILLETTER OG OPPHOLD FOR SINE GYMNASTER. Trener som er med har ansvar for gymnastene fra/til Hotell til hallen og i hallen mens konkurransen pågår. Spond brukes til påmelding og betaling av foreldre.
 • Treningsklær: tett sittende tights/trenings bukse, topp (helst svart), tå heter eller hvite sokker.

REGLER FOR FORELDRE SOM HAR GYMNASTER I RG STABEKK TURNFORENING:

Foreldres atferd, engasjement og holdninger har stor påvirkningskraft på idrettsmiljøene. Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. Dette gjelder enten den unge idrettsutøveren ender som toppidrettsutøver eller ikke.  Det viktigste vi kan gjøre som foreldre er å legge til rette for en god og trygg aktivitet, med fokus på idrettsglede og mestring.

 • Det er viktig at du som forelder vet at barn på samme alder kan være svært ulike med hensyn til modning.
 • Legg vekt på idrettsglede og utvikling av vennskap.
 • Gi ros når barnet ditt viser god innsats og ferdighetsutvikling. – Husk at barnet ditt deltar i idrett for å lære og for å mestre ferdigheter. Unngå ensidig fokus på resultater i konkurranser.
 • Legg merke til og applauder også når dine barns lagkamerater eller motstandere viser gode ferdigheter. – Bidra til å skape gode relasjoner til de andre foreldrene. Vis respekt og vær høflig, selv når følelser er involvert.
 • Støtt treneren og den jobben hun gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner under en konkurranse eller i trenings situasjoner. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og det kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne. Foreldre skal ikke være i oppvarmingsfelt eller konkurransefelt under konkurranser.
 • Vis god sportsånd, respekter regler, dommeravgjørelser og arrangørens beslutninger i arrangementer der dine barn er med. Dette er viktig selv om du har andre oppfatninger eller er uenig. Det er forbudt for foreldre å spørre Sekretariat om karakter eller snakke/sender sms til dommere mens konkurransen pågår.
 • Du kan bidra best ved å samarbeide med og støtte det idrettsmiljøet ditt barn er med i.
 • Trenings tilbud satt opp av STF skal prioriteres.

Stabekk RG har utstyr som kan brukes på trening for nybegynner. Vi har også drakter som kan lånes mot avgift 50,-/hver gang. De som har lyst å investere i eget utstyr og drakter kan kontakter følgende:

Tone B. Landerud, Kongeveien 35, 1412 Sofiemyr

www.famergturn.no / tone@famergturn.no /99623560

eller nettsider som selge RG klær. Søk leotard Rythmic gymnastics. Det er ofte salg av utstyr og klær på Kretskonkurranser også.

I TILLEGG TIL TRENINGSAVGIFT MÅ GYMNASTEN VÆRE MEDLEM I STABEKK TF: 300,-/ÅR

Dette dekker følgende:

Medlemskontingent til Norges Gymnastikk- og Turnforbund er f.o.m. 1/1 2022 er 150,- pr. medlem. Klubber/grupper får faktura pålydende kr. 150,- pr. innrapportert aktivitetstall fra Idrettsregistreringen. I dette beløpet ligger en del av forsikringene; Grunnforsikring, Ansvarsforsikring og Underlagsforsikring.

Kretskontingent er f.o.m. 1/1 2022 kr. 20,- per medlem.

Gymnastene som deltar på konkurranse, må også ha en konkurranse lisens: Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta.

 (01.01 – 31.12) og betales en gang pr. år. Husk at forsikringen gjelder gjennom hele året. Forsikringen gjelder under organisert trening, konkurranser og stevner i regi av forbund, kretser og klubber/grupper i NGTF.

Utøvere med konkurranselisens er dekket av en utvidet forsikring som bl.a. gir anledning til å få operasjon på privat klinikk for inntil kr. 40.000,- (egenandel kr. 1000,-).

Forsikringen gjelder skader oppstått både i og utenfor treningshall/bane, samt under reise til og fra denne.

Konkurranselisensen følger kalenderåret. Det er klubbens ansvar å innmelde utøvere. Fra og med 1/1-2020 er prisene: Kategori 1: Kr. 200,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år.

Kategori 2: Kr. 500,- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen.

 • Kontakt telefon trenere RG:
 • Hovedtrener Neda (telefon tid 10-14 M-F): 46259859
 • Special Olympics Elite Hovedtrener: Katelyn Garbin
 • Brenda Garbin 92472727
 • Special Olympics (SO) Mini Hovedtrener: Sara Lunov 95361056
 • SO Medtrener Ingrid Jacobsen 46506358
 • SO Medtrener Emilie Domaas Hadaway
 • SO Medtrener Ella Gonzalez-Gabrielsen