Treningstilbud og Informasjon

Stabekk Show Team Rekrutt (Lukket parti – opptak kontakt Trine Kruse trikrus@live.no)     

Oppvisning tropp. Gymnaster født 2010-2015. Opptaks parti til Stabekk Show Team Elite. Fellesskap, fysisk aktivitet og glede står sentralt i oppvisning. Det lages programmer der turn, gymnastikk,  akrobatikk og dans kombineres, alt er lov.  DANS ER EN VIKTIG DEL AV TRENING OG PROGRAM SOM LAGES. HVIS GYMNASTEN IKKE LIKE DANS ER IKKE DETTE PARTI FOR DE.

Oppvisnings aktiviteten er svært populær i NGTF. Det finnes tropper som har trent sammen i flere 10-år, og som fremdeles reiser verden rund på oppvisninger.  Samhold og fellesskap må til for at troppen skal klare nye elementer og utfordringer.

Å kunne trene mot et mål motiverer de fleste. Gjennom konkurranser og oppvisninger får man muligheten til dette. Liker du bevegelse, utfordring og trening i fellesskap er dette aktiviteten for deg! Gutter og jenter, korte og lange. I gymnastikkens verden kan alle finne sin riktige fysiske utfordring.

  • Kriteria for trening med SST Rekrutt – 1. Må prioriere treningsdag og ekstra treningsdager når de er satt opp. 2. Gymnasten bindende seg til å være med på nasjonal og internasjonal oppsatt aktiviteter. 3. Gymnasten bindende seg til å være med på samling satt opp av Hovedtrener. 4. Gymnasten forstå at dugnad er viktig for gruppen og det kreves frivillighet i form av dugnad fra foreldre til beste for hele gruppen få å få ned kostnad til reising/opphold på samling og oppvininger. 5. Gymnastene dele på utgifter til trenere (r), reise/opphold, som er med på samling og oppvininger.
  • Treningstid: Mandag 17:00-19:00 Bærum Idrettspark, Onsdag 17:00-19:30 Oksenøya Idrettshall
  • Oppstart: 28.august 2023
  • Siste treningsdag: onsdag 20. desember 2023
  • Alder: 8 – 12 år 
  • Pris: 5.000,- /semester + medlemsavgift i Stabekk Turnforening 400,-/året.
  • Påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/AA5F7F2D206B424796DE3B6A79FC6913                                                                                                                                   

Ingen trening når skolen er stengt. Høstferie uke 40, 2.-6- oktober, kommunevalg dag mandag 11. september og hvis skolen trenger gymsal.

Juleoppvisning lørdag 9. desember 2023. Informasjon kommer.

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.

 
Stabekk Show Team Elite: (Lukket parti – opptak kontakt Trine Kruse trikrus@live.no)

Oppvisning tropp. Gymnaster 13 ÅR OG ELDRE. Opptaks parti . Fellesskap, fysisk aktivitet og glede står sentralt i oppvisning. Det lages programmer der turn, gymnastikk,  akrobatikk og dans kombineres, alt er lov.  DANS ER EN VIKTIG DEL AV TRENING OG PROGRAM SOM LAGES. HVIS GYMNASTEN IKKE LIKE DANS ER IKKE DETTE PARTI FOR DE. 

  •   Kriteria for trening med SST Elite – 1. Skal delta på EGFL og Eurogym Bodø juli 2024. Må kunne trener begge dager og ekstra treningsdager når de er satt opp. 2. Gymnasten bindende seg til å være med på nasjonal og internasjonal oppsatt aktiviteter. 3. Gymnasten bindende seg til å være med på samling satt opp av Hovedtrener. 4. Gymnasten forstå at dugnad er viktig for gruppen og det kreves frivillighet i form av dugnad fra foreldre til beste for hele gruppen få å få ned kostnad til reising/opphold på samling og oppvininger. 5. Gymnastene dele på utgifter til trenere (r), reise/opphold, som er med på samling og oppvininger.       

Trening rettet mot deltagelse i Gym for Life Challenge både i Norge og Internasjonalt. Gruppen inkludere parautøvere. Deltagere binde seg til å være med i både Nasjonal og Internasjonal oppvisning.

Gruppen skal delta på følgende i 2024:  

Neste oppsatt European Gym for Life OG EUROGYM, 2024 BODØ: https://eurogym2024.com/                                                                                                                                                                         

Ingen trening når skolen er stengt. Høstferie uke 40, 2.-6- oktober, kommunevalg dag mandag 11. september og hvis skolen trenger gymsal.

Juleoppvisning lørdag 9. desember 2023. Informasjon kommer.

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.