Til medlemmene i STABEKK TURNFORENING

12. februar 2024, Rud

Innkalling til årsmøte i Stabekk Turnforening 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Stabekk Turnforening.

Årsmøtet avholdes fredag 15. mars, kl. 17:30-19:30 på Bærum Idrettspark, Hauger skolevei 36, 1351 RUD.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes senest 1. mars 2024 til brendagarbin@hotmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes,

Forslag til årsmøte i:                   STABEKK TURNFORENING 2023

Fra:                [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                            [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden https://www.stabekkturn.no/sentrale-dokumenter/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stabekk Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stabekk Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stabekk Turnforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Brenda Garbin kontaktes på e-postadresse brendagarbin@hotmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Skribent: bgnimda