Medlemskap

Medlemskap
Stabekk Turnforening benytter Spond, medlems system godkjent av NIF (Norges Idretts Forbund) til medlemskap registrering.
Alle som ønsker å være aktive i klubben må meldes inn som medlem.

Medlemskap i Stabekk Turnforening (STF) er følgende: 300,-/året utøvere 200,-/året foreldre/støttemedlemmer

PÅMELDING PARTI / ARRANGEMENT

Påmelding til parti må gjøres til hver semester i Spond.

Bredde:                                                                                                              Høstsemesteret (august – desember)
Vårsemesteret (januar – mai)

Rytmisk Gymnastikk/Stabekk Show Team/Special Olympics:                              Høstsemesteret (august-desember)                                                            Vårsemesteret (januar-juni)

UTMELDING

Ved utmelding av gymnaster er det foreldres ansvar å melde ut barnet.