Medlemskap

Medlemskap
Stabekk Turnforening benytter Weborg, medlems system godkjent av NIF (Norges Idretts Forbund) til medlemskap registrering.
Alle som ønsker å være aktive i klubben må meldes inn som medlem.

Medlemskap i Stabekk Turnforening (STF) er følgende: 300,-/året utøvere 200,-/året foreldre/støttemedlemmer

Link påmelding medlemskap:

PÅMELDING PARTI / ARRANGEMENT

Påmelding til parti må gjøres til hver semester i Weborg.

Bredde:                                                                                                              Høstsemesteret (august – desember)
Vårsemesteret (januar – mai)

Rytmisk Gymnastikk/Stabekk Show Team/Special Olympics:                              Høstsemesteret (august-desember)                                                            Vårsemesteret (januar-juni)

NB: Dersom det er et barn som skal gå hos oss, er det barnet som må meldes inn som medlem – ikke foresatte.
IKKE KLAR ENNÅ: «Medlemskap, innmelding på partier og betaling skje samtidig som man meld barn inn.» Husk å ta vare på brukernavn (medlems nummer), passord og legge adm@stabekkturn.no i kontakt post til senere så e-post ikke kommer i SPAM eller søppelpost..
Medlemskontingent pr.år er kr.300,- (2020) og kr.200,- for voksne støtte medlemmer.
Send e-post til mailto: adm@stabekkturn.no hvis dere har spørsmål.

UTMELDING

Ved utmelding av gymnaster er det foreldres ansvar å melde ut barnet. Medlemskap, ikke parti deltagelse overføres automatisk til nest år hvis ikke barna er utmeldt og påfølgende faktura sendes ut automatisk fra påmelding systemet. Det er mulig å melde ut barna selv i Weborg system.