TRENINGSTILBUD OG INFORMASJON

Oppvisning tropp. Gymnaster født 2008-2016.  Fellesskap, fysisk aktivitet og glede står sentralt i oppvisning. Det lages programmer der turn, gymnastikk, akrobatikk og dans kombineres, alt er lov. DANS ER EN VIKTIG DEL AV TRENING OG PROGRAM SOM LAGES. HVIS GYMNASTEN IKKE LIKE DANS ER IKKE DETTE PARTI FOR DE.

Oppvisnings aktiviteten er svært populær i NGTF. Det finnes tropper som har trent sammen i flere 10-år, og som fremdeles reiser verden rund på oppvisninger. Samhold og fellesskap må til for at troppen skal klare nye elementer og utfordringer.

Å kunne trene mot et mål motiverer de fleste. Gjennom konkurranser og oppvisninger får man muligheten til dette. Liker du bevegelse, utfordring og trening i fellesskap er dette aktiviteten for deg! Gutter og jenter, korte og lange. I gymnastikkens verden kan alle finne sin riktige fysiske utfordring.

Kriteria for trening med SST:

1. Må kunne delta på begge treningsdager og ekstra trening når det er satt opp. Bare sykdom er grunn for ikke å møt på trening. Det føres oppmøteliste på trening. 

2. Gymnasten bindende seg til å være med på nasjonal og internasjonal oppsatt aktiviteter. 

3. Gymnasten bindende seg til å være med på samling satt opp av Hovedtrener. 

4. Gymnasten forstå at dugnad er viktig for gruppen og det kreves frivillighet i form av dugnad fra foreldre til beste for hele gruppen få å få ned kostnad til reising/opphold på samling og oppvininger. 

5. Gymnastene dele på utgifter til trenere (r), reise/opphold, som er med på samling og oppvininger.