Foreldre & Barn 1-3 år

Kleskode: Bevegelig
(Kun begrenset plass)

 Foreldre & Barn
Barn 1-3 år sammen med foresatt
Treningsavgift: 1.700,- pr semester
Treningssted: Løkeberg skole 
Treningstider: Tirsdag 17:00-17:50
Link Påmelding:

Treningssted: Løkeberg skole, LILLE GYMSAL 
Treningstid: Torsdag (17:00-17:50)                                                    Treningsavgift 1.700,-                                                                                            Link påmelding:

Treningssted:  
Treningstid:                                                                                                                         Treningsavgift 1.700,-                                                                                                                                                      Link påmelding:

Det populære kurset foreldre og barn fortsetter. I samspill med foresatt gjennom lek skal barnet lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter som å rulle, krype, gå og løpe over, under og gjennom hinder. Timen legges opp til at barnet får utviklet sin styrke og mestre ferdigheter som balanse og rytme. Barnet må kunne gå før de begynne på kurset.

Ved påmelding er det barnas navn og fødselsdato som skrives i skjema. Foreldre må også meldes inn og betale støtte medlemsavgift i klubben grunnet forsikring krav. Link påmelding foreldre:

Oppstart: Alle Foreldre & Barn Uke 35 29. august-2. september 2022.

Siste treningsdag: Uke 49, tirsdag 6. desember og torsdag 8. desember 2022. 

Juleoppvisning Bærum Idrettspark lørdag 10. desember 2022.

Ingen trening når skolen er stengt (høstferie uke 40, 3.-7. oktober og hvis skolen trenger gymsal).

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.