Foreldre & Barn 1-3 år

Kleskode: Bevegelig
(Kun begrenset plass)
  •  Foreldre & Barn
  • Barn 1-3 år sammen med foresatt
  • Treningsavgift: 1.700,- pr semester
  • Treningssted: Løkeberg skole 
  • Treningstider: Tirsdag 17:00-17:50
  • Link Påmelding:
  • Treningssted: Løkeberg skole, LILLE GYMSAL 
  • Treningstid: Torsdag 17:00-17:50 
  • Treningsavgift 1.700,-  
  • Link påmelding:

NY!!

Det populære kurset foreldre og barn fortsetter. I samspill med foresatt gjennom lek skal barnet lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter som å rulle, krype, gå og løpe over, under og gjennom hinder. Timen legges opp til at barnet får utviklet sin styrke og mestre ferdigheter som balanse og rytme. Barnet må kunne gå før de begynne på kurset.

Ved påmelding er det barnas navn og fødselsdato som skrives i skjema. Foreldre må også meldes inn og betale støtte medlemsavgift i klubben grunnet forsikring krav. Link påmelding foreldre: https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/674D73A31F924C9EA58481D617027BE9

Oppstart: Alle Foreldre & Barn Uke 36, 4.-8. september 2023.

Siste treningsdag: Uke 49, 5.-8. desember 2023.

Juleoppvisning lørdag 9. desember 2023. Informasjon kommer.

Ingen trening når skolen er stengt (høstferie uke 40, 2.-6. oktober og hvis skolen trenger gymsal).

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.