Foreldre & Barn 1-3 år

Kleskode: Bevegelig
(Kun begrenset plass)

 Foreldre & Barn
Barn 1-3 år sammen med foresatt
Treningsavgfit: 1.700,- pr semester
Treningssted: Løkeberg skole 
Treningstider: Tirsdag 17:00-17:50
Påmelding: https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/C00695C8F2F14F568F82D228867E6CA8

Treningssted: Løkeberg skole, LILLE GYMSAL 
Treningstid: Torsdag (17:00-17:50)                                                    Treningsavgift 1.700,-                                                                                            Link påmelding Foreldre & Barn Torsdag – Løkeberg: https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/4FA76D97E73C412999299A3B731D197C

Treningssted: Jar skole 
Treningstid: Mandag (17:00-17:50)                                                    Treningsavgift 1.700,-                                                                                            Link påmelding Foreldre & Barn Mandag – Jar: https://club.spond.com/landing/courses/stabekkturn/1CB98E30C3D44D3E95DF82915B5067B0

Det populære kurset foreldre og barn fortsetter. I samspill med foresatt gjennom lek skal barnet lære seg grunnleggende motoriske ferdigheter som å rulle, krype, gå og løpe over, under og gjennom hinder. Timen legges opp til at barnet får utviklet sin styrke og mestre ferdigheter som balanse og rytme. Barnet må kunne gå før de begynne på kurset.

Ved påmelding er det barnas navn og fødselsdato som skrives i skjema.

Oppstart: Alle Foreldre & Barn Uke 2 10.-13. januar 2022.

Siste treningsdag: Uke 18, mandag 2 mai, tirsdag 3. mai og torsdag 5. mai 2022. 

Ingen trening når skolen er stengt (vinterferie uke 8, 21.-24. februar og Påske 11.-18. april).

Stabekk TF har støtte ordning for de som trenger økonomisk hjelp for betaling av treningsavgift. Vi kan også være behjelpelig med søknad om Fritidsstipend til kommunen. Kontakt Brenda Garbin, brendagarbin@hotmail.com for informasjon.