Informasjon om Stabekk TF

Stabekk Turnforening
c/o Brenda Garbin
Olaf Bryns vei 15
1349 Rykkinn
Bankkonto nr: 5083.06.22249
Vipps 71089(ikke til betaling av faktura)
Org. nr. 891391862