Informasjon om Stabekk TF

Stabekk Turnforening
Daglig Leder
c/o Brenda Garbin
Olaf Bryns vei 15
1349 Rykkinn
brendagarbin@hotmail.com
92472727
Bankkonto nr: 5083.06.22249
Vipps 71089(ikke til betaling av faktura)
Org. nr. 891391862

Sportslig Leder
Trine Kruse
trikrus@live.no
92207765