OPPSTART HØSTENS PARTIER LYSAKER OG LEVRE

Utsatt oppstart alle partier Lysaker. Oppstart uke 36, 14. september. Oppstart Levre uke 41, torsdag 8. oktober.

Utsatt oppstart grunnet ønske fra skolen/kommunen smittevern tiltak.

Faktura treningsavgift reflektere reduksjon miste en gang trening.

Skribent: bgnimda