SISTE OPPDATERING COVID-19 OG TRENINGS TILBUD

Nedenfor kopi av pressemelding og forskrift som gjelder trening for oss i Stabekk Turnforening per lørdag 23.01.

  • Trening går som normalt neste uke for de som har bosted i Bærum.
  • De som har bosted i Oslo kan IKKE DELTAR på trening hos oss.
  • Trenere og utpekt smittevern vakt må bruker munnbind.
  • INGEN 1 meters regel.
  • Smittevern regler sendt ut tidligere som gjelder oppmøte, bruk av garderobe og registrering i Spond.

Av: Pressemelding, 23. jan 2021

 Norges idrettsforbund ber alle medlemmer om umiddelbart å iverksette full nedstengning av all idrett i kommuner som innfører strengere tiltak som følge av den engelske virusmutasjonen.

 Kommunene det gjelder er: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås. Dette omfatter all organisert trening og konkurranse, også innenfor toppidretten. Selv har Norges idrettsforbund i dag besluttet å stenge Olympiatoppens toppidrettssenter. Link: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nif-ber-sine-organisasjonsledd-stanse-all-idrett-i-oslo-regionen-umiddelbart/

23.01.21 Utbruddet – oppdatering 14.45

Bærum kommune har en lokal forskrift som dekker de tiltak vi er anbefalt av nasjonale helsemyndigheter å følge i denne situasjonen. Det innebærer skjenkestopp, stengte treningssentre, gult trafikklys i barnehager og skoler og tillatt med idrett og fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Vi har lenge hatt en lokal forskrift som ligger på risikonivå fire. Det er dette nivået nasjonale myndigheter nå anbefaler til nabokommuner av de 10 berørte kommunene, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.                                                                                                                                                                                          – Bærum gjennomfører ingen innstramminger i lokal forskrift på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter at alle organisasjoner, innbyggere og hele næringslivet passer ekstra på slik at vi kan holde smitten nede. Det innebærer at innbyggere må å holde seg mest mulig i ro, slår ordføreren fast.                                                                                                                                             – Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra nasjonale helsemyndigheter om ytterligere samordning av tiltak, men vi regner med at det kan komme i løpet av helgen, sier Hammer Krog.                                                                                                                                                                                         Alle må forvente strenge tiltak, og kanskje innskjerping hvis situasjonen endres på grunn av nasjonale tiltak eller smittesituasjonen, sier ordfører.                                                                                                                                                                                   Fra mandag bes foreldre om å ta på munnbind når de leverer og henter barn i barnehage, SFO og skole.

Link: https://www.baerum.kommune.no/korona/korona-informasjon-fra-barum-kommune/

§ 2.Bruk av munnbind

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for de som trener eller utøver tilsvarende fysisk aktivitet.

§ 4.Idrett, organisert trening og fritidsaktiviteter mv.

Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre idrettsarrangementer som kamper, cuper, stevner, turneringer o.l., unntatt der profesjonelle aktører deltar.

Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs, kan gjennomføres for barn og unge under 20 år, men ikke samlinger med andre eller flere deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres.

Organiserte aktiviteter for voksne med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare grupper kan gjennomføres.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

https://www.baerum.kommune.no/korona/rad-og-regler/idrettsanlegg-svommehaller-og-bad/

Skribent: bgnimda