ÅRSMØTE 2022

Til medlemmene i Stabekk Turnforening

02.02.2022 Rykkinn

Innkalling til årsmøte i STABEKK TURNFORENING 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Stabekk Turnforening.

Årsmøtet avholdes onsdag 30. mars 2022 kl. 19:00-21:00 enten fysisk på stormøterom Bærum Idrettspark, Hauger skole vei 36, 1351 RUD eller Teams samme tid. Link vil bli sendt hvis det blir nødvendig med digitalt møte grunnet smitteverntiltak.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mars 2022 til Styreleder Thomas Bekkevar thomas@bekkevar.no eller Nestleder Svetlana Akhmetova lana.tova@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden under Sentrale dokumenter https://www.stabekkturn.no/

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stabekk Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stabekk Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Stabekk Turnforenings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Brenda Garbin kontaktes på brendagarbin@hotmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

VEDLEGG:

Forslag til årsmøte i:                   [navn på idrettslaget og årstall]

Fra:                                                    [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                           [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]

Skribent: bgnimda